Din visning bør eutanasi bli lovlig?

Din visning bør eutanasi bli lovlig? (Personale)

Eutanasi er et tema som ofte dukker opp i Mainstream Media når en person søker en domstolsavgjørelse for å tillate dem å drepe seg selv. Det siste tilfellet innebar en fransk kvinne som led av en sjelden form for nese kreft - hennes anmodning ble nektet av domstolene, og hun ble funnet død neste dag (antagelig alene). Faget gir mye debatt - som det ofte er tilfelle med etikkrelaterte temaer. Så, i lys av emnet som kommer opp, vil jeg vite hva du synes: tror du eutanasi bør legaliseres, og i så fall bør det være begrensninger som er satt på bruken?

Bør eutanasi bli lovlig?

Mitt svar er Nei. Jeg tror ikke at eutanasi bør legaliseres. Jeg tror at det er for mange muligheter for å bli misbrukt (for eksempel en døende person hvis familie skal arve en stor sum penger gjennom deres død). Det er også sannsynlig å være tilfeller der en person som kanskje ikke er mentalt i stand til å gjøre valget til å dø, anses å være "i stand" av domstolssystemet.

Bilde ovenfor: Fire terminalt syke mennesker i Australia drepte seg selv ved hjelp av denne maskinen. Det ga dem en dødelig dose medikamenter etter at de hadde svart "ja" på en rekke spørsmål på skjermbildet.

Listverse Staff

Listverse er et sted for utforskere. Sammen søker vi de mest fascinerende og sjeldne juvelene av menneskelig kunnskap. Tre eller flere faktapakker lister daglig.