Din visning Global Warming

Din visning Global Warming (Personale)

Global Warming ser ut til å være i hovedstreammediene hver dag nå. Til tross for truslene om å smelte ishyller som resulterer i massevann, og temperaturer som vil ødelegge jordmiljøet som vi kjenner det, rapporterer BBC at vi har hatt 10 års kjøling. Til tross for dette raser debatten. Ingen kan bestride at Global Warming har produsert et verdensomspennende marked for forskere og unnskyldninger som vil miste mye penger hvis Global Warming er funnet å ikke være sant; Spørsmålet er: er Global Warming Real, eller er det en myte som fortsetter med tilhenger av penger som svelger politikk som Kyoto-protokollen og media-gigantene?

Er Global Warming Real og er det forårsaket av mannen?

Mitt svar er at vi ikke har hatt nok tid til å virkelig måle om vi er i en oppvarmingsperiode. Det var ikke så mange år siden at MSM og forskere varslet oss om en kommende istid - nå bruker vi mye penger hvert år for folk som hevder at vi faktisk oppvarmer planeten vår. Den største bekymringen for meg er at så mange mennesker nå er avhengige av global oppvarming for å beholde sine jobber, at de kan være for partiske for å gi oss en ærlig utsikt. Jeg forutsier at i løpet av 10 år vil Global Warming bli latter på som en kjepp på 2000-tallet.

Husk: behandle alle med respekt, og ingen ad hominems!

Listverse Staff

Listverse er et sted for utforskere. Sammen søker vi de mest fascinerende og sjeldne juvelene av menneskelig kunnskap. Tre eller flere faktapakker lister daglig.