Visningen din er dyreforsøk nødvendig?

Visningen din er dyreforsøk nødvendig? (Personale)

Før mange stoffer og kosmetikk testes på mennesker eller utgis til konsum, blir de vanligvis testet på dyr. Dette er en vanlig forekomst at giftdoser måles i LD50 - median dødelig dose som kreves for å drepe halvparten av en testet populasjon (vanligvis rotter) - dette innebærer med vilje å dræpe et stort antall dyr. Mange mennesker er imot testing på dyr mens mange andre er for det. Dette er din mulighet til å diskutere fordeler og ulemper. Husk, kamp mot argumenter - ikke folk - ad hominem-angrep er et tegn på et mislykket argument.

Er dyreforsøk nødvendig?

Mitt svar: Ja. Jeg tror at menneskers sikkerhet må komme først, og at hvis det tar dyreforsøk som et første skritt for å sikre menneskelig sikkerhet, må dette skrittet tas.

Listverse Staff

Listverse er et sted for utforskere. Sammen søker vi de mest fascinerende og sjeldne juvelene av menneskelig kunnskap. Tre eller flere faktapakker lister daglig.